Ekstrapolation

Ekstrapolation er at danne ukendte størrelser ud fra kendte sammenhænge. Ekstrapolation anvendes ofte i matematik og statistik til at skabe et større datasæt end det forhåndenværende.

Eksempelvis: Givet talrækken 2, 4, 6, 8, 10. Hvordan fordeler en efterfølgende talrække sig? Sandsynligvis sådan her: 12, 14, 16, 18, 20. Den sidste talrække er fundet ved lineær ekstrapolation ud fra den første.

Da man ved ekstrapolation arbejder uden for det kendte dataområde, vil metoden være mere upræcis end den beslægtede interpolation, hvor man skaber ekstra værdier mellem to kendte yderpunkter.

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Ekstrapolation aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.