Портал:Религија

уреди   

РЕЛИГИЈА

Религија, контроверзен поим што некогаш се користи како синоним за вера, се дефинира како верба во нешто натприродно, свето или божествено, како и моралните кодови, обичаи и институции поврзани со таа верба. Во најширока смисла, некои го дефинираат поимот како тотална сума на одговори дадени како објаснување за врската на човештвото со вселената. Низ вековите се имаат создадено огромен број на религиозни форми, но денес, низ светот доминираат само неколку големи светски религии. Прочитајте повеќе


уреди   

Избрана статија

уреди   

Категории

[+] Бог
уреди   

Избрана слика

уреди   

Дали знаете...

уреди   

Избрана личност

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Портал:Религија aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.