Kategori:Litterære museer

Litterære museer er geografia sacra knyttet til minnet om forfattere og deres verker. Heri regnes også komponister, forskere, journalister, etc., som også må sies å ha levd et litterært liv. Det behøver ikke nødvendigvis være selve dikterhjemmet, som dog danner det vanligste utgangspunkt for museumsvirksomhet. Det kan også være snakk om arbeidssted, barndomshjem eller andre former for genius loci, med spesiell betydning for litteraturen (musikaliene) som ble skapt.

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Kategori:Litterære museer aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.