Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
State Higher Vocational School in Racibórz
PWSZ w Raciborzu

Wejście główne do budynku uczelni
Data założenia 20 września 2001
Państwo  Polska
Adres ul. Juliusza Słowackiego 55
47-400 Racibórz
Liczba studentów 4200
Rektor dr hab. inż. arch. Ewa Stachura
Członkostwo Socrates/Erasmus
Położenie na mapie Raciborza
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Położenie na mapie województwa śląskiego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Położenie na mapie Polski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
50°05′15,0000″N 18°12′19,0800″E/50,087500 18,205300
Strona internetowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu – publiczna uczelnia zawodowa założona 1 lutego 2002 roku w Raciborzu na mocy decyzji Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2001 roku[1]. Utworzenie uczelni znacząco wpłynęło na rozwój miasta, a także pozwoliło zakreślić nowy obszar działań szkolnictwa wyższego na ziemi raciborskiej. Uczelnia charakteryzuje się jednostopniową strukturą kształcenia, która jest wspólna dla pozostałych publicznych wyższych szkół zawodowych w całym kraju[2].

Szkoła kształci blisko 4 tysiące studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferuje ona szeroki wybór kierunków i specjalności o zróżnicowanym profilu kształcenia[3]. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi studia podyplomowe z bogatą ofertą specjalności i kursów dokształcających. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uczelniach wyższych w całym kraju[4].

Uczelnia ta finansowana jest przez dotację z budżetu Państwa oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność edukacyjna placówki skoncentrowana jest na umożliwieniu studiowania na poziomie wyższym osobom, które nie mają możliwości nauki w oddalonych ośrodkach akademickich[4].

Władze (2015-2019)[edytuj | edytuj kod]

 • Rektor: dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ
 • Prorektor ds. rozwoju i organizacji: dr Jakub Berezowski
 • Prorektor ds. studenckich: dr Paweł Strózik
 • Kanclerz: dr inż. arch Janusz Faron
 • Kwestor: mgr Agnieszka Dereń.
 • Rzecznik Prasowy: dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak

Poczet rektorów[edytuj | edytuj kod]

 1. 2001-2007: prof. dr hab. Joachim Raczek - nauki o kulturze fizycznej (teoria sportu)
 2. od 2007-2015 r.: dr hab. Michał Szepelawy, prof. PWSZ - nauki o kulturze fizycznej (antropomotoryka)
 3. od 2015 r.: dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ - nauki techniczne, architektura

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

W skład struktury organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wchodzi aktualnie siedem instytutów, studium i biblioteka[5].

Instytut Architektury[edytuj | edytuj kod]

Architektura:
Dyrektor: dr inż arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak
Zastępca dyrektora: dr inż arch. Jarosław Figaszewski
Edukacja Artystyczna:
Zastępca dyrektora: dr Henryk Fojcik
Instytut Architektury w PWSZ w Raciborzu przygotowuje studentów do pracy w zawodzie Architekta. Zajęcia prowadzone są na profilu praktycznym. Studenci Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu wielokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia krajowe oraz zagraniczne. Przyszli architekci są również aktywnie zaangażowani w kształtowanie otoczenia miasta Racibórz, przygotowując projekty np. dla rozwoju Placu Długosza czy ulicy Długiej. [6]
W 2017 roku decyzją Senatu PWSZ w Raciborzu do Instytutu Architektury został dołączony kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: dr Marcin Kunicki
Zastępca Dyrektora: dr Danuta Nowosielska-Swadźba

Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu powstał 1 października 2004 roku. Równo rok później włączono w jego skład Zakład Wychowania Plastycznego z Grafiką Użytkową tym samym zmieniając nazwę Instytutu na Instytut Kultury Fizycznej i Sztuki. Kolejna zmiana miała miejsce 27 września 2006 roku, kiedy to decyzją Senatu Uczelni powrócono do dawnej nazwy i zmieniono strukturę organizacyjną tej jednostki dydaktycznej[7]. W 2016 roku IKF uruchomił nowy kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja. W 2017 roku Senat PWSZ w Raciborzu podjął decyzję o uruchomieniu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, które zostało przyłączone do Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia.

Instytut Studiów Edukacyjnych[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: dr Gabriela Kryk
Zastępca Dyrektora: dr Urszula Kalicińska

Instytut Studiów Edukacyjnych powstał wraz z utworzeniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we wrześniu 2002 roku. Pierwsi studenci rozpoczęli naukę na trzech specjalnościach: wychowanie fizyczne i zdrowotne, pedagogika resocjalizacyjna z wychowaniem fizycznym, wychowanie plastyczne z grafiką użytkową[8].

Instytut Studiów Społecznych[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: dr Dariusz Chojecki
Zastępca dyrektora: dr Joanna Wróblewska-Jachna,

Instytut Studiów Społecznych został powołany do życia 2 października 2003 roku[9] Z powodzeniem kształcąc na popularnych kierunkach takich jak: Administracja i Bezpieczeństwo Państwa.

Instytut Neofilologii[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: doc. dr Daniel Vogel
Zastępca Dyrektora: dr Monika Porwoł

Instytut Neofilologii PWSZ w Raciborzu składa się z 3 zakładów[10]. Oferuje możliwość podjęcia studiów filologicznych oraz nauki języka obcego od podstaw. Instytut Neofilologii umożliwia kształcenie w ramach: języka angielskiego, języka niemieckiego i języka czeskiego.

Instytut Techniki[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: dr inż.Tomasz Czyszpak
Zastępca Dyrektora: dr inz. Norbert Buba

Instytut Techniki i Matematyki PWSZ w Raciborzu powstał 27 września 2006 roku[11] Działając jako Instytut Techniki kształci studentów na kierunku Automatyka i Robotyka.

Studium Języków Obcych[edytuj | edytuj kod]

Kierownik: mgr Alina Zimna

W Studium Języków Obcych PWSZ w Raciborzu pracują lektorzy języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego.

Biblioteka[edytuj | edytuj kod]

Kierownik: mgr Zenona Mrożek

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu funkcjonuje od 1 lutego 2002 roku na bazie wcześniej gromadzonego księgozbioru Kolegium Nauczycielskiego. Jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach dydaktycznych, naukowych i usługowych. W Bibliotece gromadzone są zbiory piśmiennicze, audiowizualne i multimedialne dostosowane do specjalności prowadzonych przez uczelnię[12]. Strukturę biblioteki tworzą[13]:

 • Wypożyczalnia
 • Czytelnia Ogólna
 • Czytelnia Czasopism
 • Ośrodek Informacji Naukowej
 • Sekcja Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Kierunki kształcenia[edytuj | edytuj kod]

Aktualnie PWSZ oferuje możliwość kształcenia na dziewięciu kierunkach studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie i inżynierskie)[14].

Baza lokalowa i współpraca[edytuj | edytuj kod]

PWSZ w Raciborzu kształci studentów na obszarze kampusu przy ul. Słowackiego 55, gdzie znajdują się obiekty dydaktyczne, biblioteka, hale sportowe, kryta pływalnia oraz biblioteka z czytelnią. Oprócz tego w posiadaniu PWSZ w Raciborzu znajdują się dwa budynki dydaktyczne: Budynek Instytutu Architektury przy ul. Łąkowej w Raciborzu (gdzie odbywają się studia Architektoniczne) oraz Budynek Kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych przy ul. Lwowskiej w Raciborzu.

Wykładowcy uczący na tej uczelni to przede wszystkim wykładowcy uczący również na takich uczelniach jak Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Opolski w Opolu, czy też Uniwersytet Wrocławski - we Wrocławiu.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Informacje na stronie MNiSW [on-line] [dostęp: 30.01.2013]
 2. Informacje w bazie "Nauka Polska" [on-line] [dostęp: 30.01.2013]
 3. Dane dotyczące liczby studentów i kierunków studiów raciborskiej PWSZ za portalem "SuperStudia.pl" [on-line] [dostęp: 12.02.2011]
 4. ab Informacja uzyskana w rektoracie PWSZ w Raciborzu
 5. Struktura organizacyjna PWSZ w Raciborzu [on-line] [dostęp: 11.01.2013]
 6. Jak zmienić ul. Długą - otwarta dyskusja w ratuszu, „Nasz Racibórz” [dostęp 2018-02-01] (pol.).
 7. Historia IKF PWSZ w Raciborzu [on-line] [dostęp: 22.01.2013]
 8. Historia ISE PWSZ w Raciborzu [on-line] [dostęp: 22.01.2013]
 9. Uchwała Senatu PWSZ w Raciborzu dotyczą powstania na uczelni Instytutu Studiów Społecznych, nr 10/2003
 10. Struktura organizacyjna INF PWSZ w Raciborzu [on-line] [dostęp: 21.01.2013]
 11. Uchwała Senatu PWSZ w Raciborzu dotycząca powstania Instytutu Techniki i Matematyki, nr 126/2006
 12. Informacje o Bibliotece PWSZ w Raciborzu [on-line] [dostęp: 21.01.2013]
 13. Struktura Biblioteki PWSZ w Raciborzu [on-line] [dostęp: 30.01.2013]
 14. Rekrutacja. pwsz.raciborz.edu.pl. [dostęp 2013-12-16].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
State Higher Vocational School in Racibórz
PWSZ w Raciborzu

Wejście główne do budynku uczelni
Data założenia 20 września 2001
Państwo  Polska
Adres ul. Juliusza Słowackiego 55
47-400 Racibórz
Liczba studentów 4200
Rektor dr hab. inż. arch. Ewa Stachura
Członkostwo Socrates/Erasmus
Położenie na mapie Raciborza
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Położenie na mapie województwa śląskiego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Położenie na mapie Polski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
50°05′15,0000″N 18°12′19,0800″E/50,087500 18,205300
Strona internetowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu – publiczna uczelnia zawodowa założona 1 lutego 2002 roku w Raciborzu na mocy decyzji Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2001 roku[1]. Utworzenie uczelni znacząco wpłynęło na rozwój miasta, a także pozwoliło zakreślić nowy obszar działań szkolnictwa wyższego na ziemi raciborskiej. Uczelnia charakteryzuje się jednostopniową strukturą kształcenia, która jest wspólna dla pozostałych publicznych wyższych szkół zawodowych w całym kraju[2].

Szkoła kształci blisko 4 tysiące studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferuje ona szeroki wybór kierunków i specjalności o zróżnicowanym profilu kształcenia[3]. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi studia podyplomowe z bogatą ofertą specjalności i kursów dokształcających. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uczelniach wyższych w całym kraju[4].

Uczelnia ta finansowana jest przez dotację z budżetu Państwa oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność edukacyjna placówki skoncentrowana jest na umożliwieniu studiowania na poziomie wyższym osobom, które nie mają możliwości nauki w oddalonych ośrodkach akademickich[4].

Władze (2015-2019)[edytuj | edytuj kod]

 • Rektor: dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ
 • Prorektor ds. rozwoju i organizacji: dr Jakub Berezowski
 • Prorektor ds. studenckich: dr Paweł Strózik
 • Kanclerz: dr inż. arch Janusz Faron
 • Kwestor: mgr Agnieszka Dereń.
 • Rzecznik Prasowy: dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak

Poczet rektorów[edytuj | edytuj kod]

 1. 2001-2007: prof. dr hab. Joachim Raczek - nauki o kulturze fizycznej (teoria sportu)
 2. od 2007-2015 r.: dr hab. Michał Szepelawy, prof. PWSZ - nauki o kulturze fizycznej (antropomotoryka)
 3. od 2015 r.: dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ - nauki techniczne, architektura

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

W skład struktury organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wchodzi aktualnie siedem instytutów, studium i biblioteka[5].

Instytut Architektury[edytuj | edytuj kod]

Architektura:
Dyrektor: dr inż arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak
Zastępca dyrektora: dr inż arch. Jarosław Figaszewski
Edukacja Artystyczna:
Zastępca dyrektora: dr Henryk Fojcik
Instytut Architektury w PWSZ w Raciborzu przygotowuje studentów do pracy w zawodzie Architekta. Zajęcia prowadzone są na profilu praktycznym. Studenci Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu wielokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia krajowe oraz zagraniczne. Przyszli architekci są również aktywnie zaangażowani w kształtowanie otoczenia miasta Racibórz, przygotowując projekty np. dla rozwoju Placu Długosza czy ulicy Długiej. [6]
W 2017 roku decyzją Senatu PWSZ w Raciborzu do Instytutu Architektury został dołączony kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: dr Marcin Kunicki
Zastępca Dyrektora: dr Danuta Nowosielska-Swadźba

Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu powstał 1 października 2004 roku. Równo rok później włączono w jego skład Zakład Wychowania Plastycznego z Grafiką Użytkową tym samym zmieniając nazwę Instytutu na Instytut Kultury Fizycznej i Sztuki. Kolejna zmiana miała miejsce 27 września 2006 roku, kiedy to decyzją Senatu Uczelni powrócono do dawnej nazwy i zmieniono strukturę organizacyjną tej jednostki dydaktycznej[7]. W 2016 roku IKF uruchomił nowy kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja. W 2017 roku Senat PWSZ w Raciborzu podjął decyzję o uruchomieniu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, które zostało przyłączone do Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia.

Instytut Studiów Edukacyjnych[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: dr Gabriela Kryk
Zastępca Dyrektora: dr Urszula Kalicińska

Instytut Studiów Edukacyjnych powstał wraz z utworzeniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we wrześniu 2002 roku. Pierwsi studenci rozpoczęli naukę na trzech specjalnościach: wychowanie fizyczne i zdrowotne, pedagogika resocjalizacyjna z wychowaniem fizycznym, wychowanie plastyczne z grafiką użytkową[8].

Instytut Studiów Społecznych[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: dr Dariusz Chojecki
Zastępca dyrektora: dr Joanna Wróblewska-Jachna,

Instytut Studiów Społecznych został powołany do życia 2 października 2003 roku[9] Z powodzeniem kształcąc na popularnych kierunkach takich jak: Administracja i Bezpieczeństwo Państwa.

Instytut Neofilologii[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: doc. dr Daniel Vogel
Zastępca Dyrektora: dr Monika Porwoł

Instytut Neofilologii PWSZ w Raciborzu składa się z 3 zakładów[10]. Oferuje możliwość podjęcia studiów filologicznych oraz nauki języka obcego od podstaw. Instytut Neofilologii umożliwia kształcenie w ramach: języka angielskiego, języka niemieckiego i języka czeskiego.

Instytut Techniki[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: dr inż.Tomasz Czyszpak
Zastępca Dyrektora: dr inz. Norbert Buba

Instytut Techniki i Matematyki PWSZ w Raciborzu powstał 27 września 2006 roku[11] Działając jako Instytut Techniki kształci studentów na kierunku Automatyka i Robotyka.

Studium Języków Obcych[edytuj | edytuj kod]

Kierownik: mgr Alina Zimna

W Studium Języków Obcych PWSZ w Raciborzu pracują lektorzy języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego.

Biblioteka[edytuj | edytuj kod]

Kierownik: mgr Zenona Mrożek

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu funkcjonuje od 1 lutego 2002 roku na bazie wcześniej gromadzonego księgozbioru Kolegium Nauczycielskiego. Jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach dydaktycznych, naukowych i usługowych. W Bibliotece gromadzone są zbiory piśmiennicze, audiowizualne i multimedialne dostosowane do specjalności prowadzonych przez uczelnię[12]. Strukturę biblioteki tworzą[13]:

 • Wypożyczalnia
 • Czytelnia Ogólna
 • Czytelnia Czasopism
 • Ośrodek Informacji Naukowej
 • Sekcja Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Kierunki kształcenia[edytuj | edytuj kod]

Aktualnie PWSZ oferuje możliwość kształcenia na dziewięciu kierunkach studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie i inżynierskie)[14].

Baza lokalowa i współpraca[edytuj | edytuj kod]

PWSZ w Raciborzu kształci studentów na obszarze kampusu przy ul. Słowackiego 55, gdzie znajdują się obiekty dydaktyczne, biblioteka, hale sportowe, kryta pływalnia oraz biblioteka z czytelnią. Oprócz tego w posiadaniu PWSZ w Raciborzu znajdują się dwa budynki dydaktyczne: Budynek Instytutu Architektury przy ul. Łąkowej w Raciborzu (gdzie odbywają się studia Architektoniczne) oraz Budynek Kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych przy ul. Lwowskiej w Raciborzu.

Wykładowcy uczący na tej uczelni to przede wszystkim wykładowcy uczący również na takich uczelniach jak Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Opolski w Opolu, czy też Uniwersytet Wrocławski - we Wrocławiu.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Informacje na stronie MNiSW [on-line] [dostęp: 30.01.2013]
 2. Informacje w bazie "Nauka Polska" [on-line] [dostęp: 30.01.2013]
 3. Dane dotyczące liczby studentów i kierunków studiów raciborskiej PWSZ za portalem "SuperStudia.pl" [on-line] [dostęp: 12.02.2011]
 4. ab Informacja uzyskana w rektoracie PWSZ w Raciborzu
 5. Struktura organizacyjna PWSZ w Raciborzu [on-line] [dostęp: 11.01.2013]
 6. Jak zmienić ul. Długą - otwarta dyskusja w ratuszu, „Nasz Racibórz” [dostęp 2018-02-01] (pol.).
 7. Historia IKF PWSZ w Raciborzu [on-line] [dostęp: 22.01.2013]
 8. Historia ISE PWSZ w Raciborzu [on-line] [dostęp: 22.01.2013]
 9. Uchwała Senatu PWSZ w Raciborzu dotyczą powstania na uczelni Instytutu Studiów Społecznych, nr 10/2003
 10. Struktura organizacyjna INF PWSZ w Raciborzu [on-line] [dostęp: 21.01.2013]
 11. Uchwała Senatu PWSZ w Raciborzu dotycząca powstania Instytutu Techniki i Matematyki, nr 126/2006
 12. Informacje o Bibliotece PWSZ w Raciborzu [on-line] [dostęp: 21.01.2013]
 13. Struktura Biblioteki PWSZ w Raciborzu [on-line] [dostęp: 30.01.2013]
 14. Rekrutacja. pwsz.raciborz.edu.pl. [dostęp 2013-12-16].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.