Asherah

Asherah (/ˈæʃərə/; Ugarit: 𐎀𐎘𐎗𐎚 : 'ṯrt; İbranice: אֲשֵׁרָה), eski Sami ırkında, birçok kaynakta ortaya çıkan bir ana tanrıçadır.

Akkadlarda Ashratum/Ashratu, Hititlerde Asherdu(s), Ashertu(s), Aserdu(s) veya Asertu(s) olarak görülür. Asherah genellikle Ugarit tanrıçası ʼAṯirat ile aynı görülür.

Ela/Elat-Asherah – İlahi-evrensel anne. Böylece o insan, hayvan ve ürünlerin verimliliğini sembolize eden, besleyen, destekleyen bir akıl idi. Asherah hayat ağacı ile sembolize edilmişti. Ela veya Elat El (tanrı)'in dişi formudur ve tanrıça anlamına gelir.

Asherah'ın İ.Ö. 1. binyıldaki adı ibranicede hawah, ingilizce "eve" olan havva dır. O'nun tam adı Rabat Chawat, Büyük hanımefendi tanrıça havva idi ve yılanla sembolize edilirdi.[1]

  1. ^ http://www.religionacademy.com/canaan-pre-israelite-period-2
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Asherah aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.